Benefity pro spravované subjekty

Benefity pro spravované subjekty
 • automatická objednávka povinných revizí a prohlídek s cenovou nabídkou na následné odstranění závad z revizí vyplývajících (vždy s předchozím souhlasem klienta)
 • bezplatné poradenství ohledně shromáždění vlastníků (nad rámec této bezplatné služby lze objednat i kompletní přípravu shromáždění, přípravu pozvánek, podklady pro hlasování dle spoluvlastnických podílů, zápis ze schůze)
 • bezplatná účast správce na shromáždění vlastníků jednotek
 • bezplatné poradenství týkající se základních problémů vzájemného soužití nájemců a spoluvlastníků (právní poradna)
 • bezplatné poradenství v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • bezplatné semináře na aktuální témata (např. legislativa a změny zákonů, datové schránky, energetické úspory)
 • zajištění bezplatného poradenství v oblasti služeb pojištění (budova, pojištění výkonu funkce statutárního orgánu) včetně následné pomoci při likvidaci škodních událostí
 • třetí upomínka případného dlužníka vyhovená právníkem zdarma
 • vzory dokumentů zdarma (smlouva o nájmu nebytových prostor, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.)
 • archivace veškeré dokumentace zdarma po dobu tří let
 • on-line přístup k účetnictví domu prostřednictvím webového rozhraní
 • elektronický archiv dokumentů
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

ÚŘEDNÍ HODINY

PODATELNA

pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00


Mimo pracovní dobu lze písemnosti vhodit do schránky na dveřích u vstupu do kanceláře LBD.