Ekonomické služby pro naše klienty

Ekonomické služby pro naše klienty
 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových prostor a provádění změn v evidenci v průběhu celého roku
 • pololetní kontrola dle výpisu z katastru nemovitostí
 • vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev v souladu se zákonnými požadavky
 • pololetní přehled o hospodaření
 • zastupování klienta vůči třetím stranám (např. finanční úřad)
 • komunikace s vlastníky bytů ohledně informací týkajících se jejich jednotky
 • kontrola a úhrady dodavatelských faktur, včetně přípravy nebo provedení bankovních úhrad formou internetového bankovnictví (dle banky klienta)
 • zpracování podkladů roční účetní závěrky, včetně všech povinných příloh
 • evidence a předpis nájmu, fondu oprav a záloh spojených s užíváním jednotek, včetně upomínání pohledávek
 • roční vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek a nebytových či společných prostor
 • roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky na vyžádání
 • vyúčtování tepla z dodaného podkladu
 • zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob z podílu ze zisku z nebytových prostor
 • zajištění zpracování mzdové agendy a zajištění administrativní činnosti s touto agendou spojené (výpočty odměn statutárních orgánů, dohody o provedení práce, provedení výplat a odvodů s tím spojených)
 • SIPO obsluha
 • online ekonomický přehled v aplikaci IBuilding
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

ÚŘEDNÍ HODINY

PODATELNA

pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00


Mimo pracovní dobu lze písemnosti vhodit do schránky na dveřích u vstupu do kanceláře LBD.