Prohlídka a posouzení stavu domu technikem LBD Praha 3

Tuto prohlídku doporučujeme objednávat před shromážděním společenství vlastníků jednotek (SVJ) a výstup z této prohlídky použít na shromáždění při jednání o odstranění zjištěných závad, případně použít k  návrhu plánu oprav na další období.

Více informací
Více informací

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech

Na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a  škodám na domě a majetku členů SVJ.

Více informací
Více informací

Nabídka organizace shromáždění SVJ

Nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Nabídku lze využít i v případě, že shromáždění bude probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenosti a rádi Vám pomůžeme.

Více informací
Více informací

Nabídka organizace shromáždění SVJ formou per rollam

Nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD. Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování – podklady dodá statutární orgán SVJ, dále vyhodnocení a zápis – vše v elektronické podobě.

Více informací
Více informací

Nabídka realitních služeb pro SVJ

Exkluzivní smlouvou jsme pro vás zajistili zvýhodněné podmínky služeb našeho spolupracujícího osobního realitního makléře, který s naší společností spolupracuje více než deset let.

Více informací
Více informací

Facility service – pravidelná prohlídka domu technikem

Nabízíme Vám možnost využití služby, kterou naši klienti v poslední době poptávají v rámci úspory vlastního času. Jedná se o pravidelnou prohlídku domu technikem, která není součástí smlouvy o zajišťování některých činností správy domu a pozemku.

Více informací
Více informací
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

ÚŘEDNÍ HODINY

PODATELNA

pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00


Mimo pracovní dobu lze písemnosti vhodit do schránky na dveřích u vstupu do kanceláře LBD.